گروه تواشیح و مدیحه سرایی رضوان تبریز
عناوین مطالب وبلاگ گروه تواشیح و مدیحه سرایی رضوان تبریز

» معرفی اعضای گروه :: ۱۳٩٢/۱٢/٢٩
» تواشیح سادات الناس اثر گروه تواشیح معارج تبریز :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» نتایج هفدهمین دوره ی مسابقات سراسری اذان،ابتهال و تواشیح سال 92-استان تهران :: ۱۳٩٢/٢/۳
» زمـــان قطعی برگزاری هفدهمین دوره مسابقات سراسری تواشیح :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۱
» گروه تواشیح مختار اهواز و رضوان تبریز :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» شرکت در نظرسنجی آثار گروه های تواشیح کشور :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» کسب مقام سوم در مسابقات دانشجویان سراسر کشور در شهر یزد :: ۱۳٩۱/۱۱/٢۱
» اعزام گروه به مسابقات کشوری قرآن و عترت دانشجویان :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۱
» همه چیز درباره ی تواشیح :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» گزارشی از فعالیت حدود یک ساله ی گروه :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» نتایج مسابقات تواشیح و مدیحه سرایی سازمان اوقاف استان آذربایجان شرقی :: ۱۳٩۱/۱۱/۸
» دهمین مسابقات قرآن و عترت بسیج دانشجویی استان آذربایجان شرقی :: ۱۳٩۱/۱۱/۸