گروه تواشیح و مدیحه سرایی رضوان تبریز
معرفی اعضای گروه

به ادامه ی مطلب مراجعه کنید.


 

1)مهدی حیدرپناه:دانشجوی رشته ی حقوق


2)مرتضی کیانی:دانشجوی رشته ی مهندسی عمران


3)آرش نقی زاده:دانشجوی رشته ی مهندسی اپتیک


4)علیرضا خادم آذریان:دانشجوی رشته ی مهندسی معماری

 

5)حامد طاهری منش:دانشجوی رشته ی دبیری زبان انگلیسی

...

پيام هاي ديگران()     link     ۱۳٩٢/۱٢/٢٩ -